ATV คุ้งแควน้อย

เที่ยวกาญจนบุรี หลายๆคนต้องนึกถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ไปว่าจะเป็นการไปเที่ยวน้ำตกต่างๆ เช่นน้ำตกเอราวัณ น้ำตกไทรโยค หรือแหล่งประวัติศาสตร์อย่างสะพานข้ามแม่น้ำแคว นั่งรถไฟไปตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ เป็นต้น วันนี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ชวนไปลองกิจกรรมสนุกๆที่เมืองกาญกันบ้าง กับ ATV คุ้งแควน้อย 1 ในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับ ThailandCONNEX
ATV เมืองกาญ
หลายๆคนคงได้มีโอกาสไปลองขับรถวิบาก หรือ รถ ATV กันบ้างแล้ว และต้องเป็นที่ติดใจของใครหลายๆคน การตะลุยไปตามพื้นที่วิบาก ขึ้นเนิน ลงหุบ ผ่านหิน ฝ่าโคลน แบบไม่ต้องกลัวสิ่งใต ให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย แก่ผู้ขับเสมอ สำหรับ ATV คุ้งแควน้อย เป็นสนามขับ ATV ที่ตั้งอยู่ในอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นสนามที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น และครบทุกรสชาติของการตะลุยทางวิบาก และส่วนหนึ่งของเส้นทางการวิ่งจะผ่านริมแม่น้ำแควอีกด้วย ทำให้ได้ทั้งขับสนุกและยังได้หยุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย ทางสนามมีรถ ATV ให้บริการหลากหลายแบบ ทั้งแบบปกติ แบบที่เหมาะกับเด็ก และยังมีแบบที่เน้นใช้ความเร็วที่เรียกว่า Buggy car อีกด้วย เรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้ทุกเพศทุกวัย ไปคนเดียว หรือไปเป็นครอบครัวก็สามารถลองขับได้ทุกคน
ขับ ATV
สำหรับใครที่แวะไปเที่ยว ไปใช้บริการแบบไปทั้งครอบครัว และมีสมาชิกในครอบครัวบางท่านที่อาจจะไม่ชอบความเร็ว ไม่ได้ขับรถแข็ง ทางสนามก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการยิงธนู ซึ่งก็มีธนูรองรับผู้ใช้บริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปืนจุกน้ำปลา หรือจะเดินชมสวน ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติในบริเวณสนามก็ได้เช่นเดียวกัน
ยิงธนู เมืองกาญ
สำหรับใครที่สนใจ อยากไปทดลองเล่น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม สามารถติดต่อได้ที่
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *