ปลายทางในฝันของคนนับล้าน
ประเทศไทย จุดหมายการเดินทางที่ดีที่สุดระดับโลก

ประเทศไทย มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในหมู่นักเดินทางมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นด้านตำแหน่งที่ตั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติหรือที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน รวมถึงความโดดเด่นในวิถีของการต้อนรับขับสู้ที่สะท้อนความเป็นคนไทยผู้มีอัธยาศัยไมตรี อบอุ่น มีความเป็นมิตรต่อความหลากหลายของแขกผู้มาเยี่ยมเยือนในทุกระดับ จนเป็นที่กล่าวขาน ในความประทับใจ และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีความโดดเด่นติดอันดับที่สุดในโลกเสมอมา

แม้ในข้อเท็จจริงบนระบบของห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน คนไทยยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ หรือมีส่วนร่วมจากบริบทของความเพียบพร้อมที่กล่าวมานี้อย่างที่ควรจะเป็น ผนวกกับขาดกลไกขับเคลื่อน และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอย่างมาก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้

thailandconnex
. Tourism Supply Chain . Tourism Supply Chain

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อช่วยและยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย

ThailandCONNEX แพลตฟอร์มที่สนับสนุนโดยภาครัฐ พร้อมผลักดันการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤติโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนให้พันธมิตรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถทรานฟอร์มตัวเองผ่านการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน ยกระดับ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

ปรึกษาธุรกิจของคุณฟรี!

02-171-9900
Testimonials

เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย

200,000

สินค้าบริการ

100,000

ผู้ประกอบการ

120,000

ล้านบาท มูลค่าเศรษฐกิจ

3

ปีงบประมาณ