ThailandCONNEX จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ล่องใต้ปักหมุดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 4 เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้เข้าระบบ เพื่อเชื่อมต่อสู่ตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

Digital Tourism Business Matching

19 - 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด (TRAViZGO TECHNOLOGY Ltd.) #Traveltech ทราเวลเทค อันดับหนึ่งของไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #depa โดยการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES จัดงาน #DigitalTourismBusinessMatching ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ซึ่งมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายดนัย สุวรรณทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ Founder & CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี รวมถึงผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ภาคใต้และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

       นายดนัย สุวรรณทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และแนะนำจังหวัดภูเก็ต เป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งมีอัตลักษณ์การท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นถิ่นกำเนิดอาหารอันเลิศรส การเดินทางที่สะดวก เหมาะกับการออกแบบการท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ ซึ่งผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในภูเก็ตเอง ก็รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์และดูแลแหล่งท่องเที่ยว รวมกลุ่มการออกแบบการท่องเที่ยวให้ถูกใจนักท่องเที่ยว เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมาทำให้เกิดการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแสวงหาหนทาง เครื่องมือที่จะมายกระดับพัฒนาความสามารถของตนเองและบริการทางธุรกิจ เพื่อพร้อมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว กิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการเข้าถึงระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

       นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ Founder & CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวแนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ThailandCONNEX #ThailandCONNEX ถูกออกแบบและพัฒนาโดย #TRAViZGO ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการด้านท่องเที่ยวมามากกว่า 2 ทศวรรษ ThailandCONNEX #ThailandCONNEX ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ภาครัฐจะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเรา ผู้ประกอบการทั้งที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ที่เข้ามาในระบบ จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยต้นทุนการขยายช่องทางขายที่ต่ำลงและสะดวกขึ้น ThailandCONNEX #Nationaldigitaltourismplatform จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทั่วไทยไว้ ณ จุดเดียว และทำการตลาดส่งต่อไปขายนักท่องเที่ยว ผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั่วโลก” ที่ผ่านมา ThailandCONNEX ทำการตลาดโดยเข้าร่วมงาน International Exhibition อาทิ Arabian Travel Market ที่เมืองดูไบ, International Business Matching 2023 ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก
       “ภูเก็ต ซึ่งมีความหลากหลายของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ เช่น การแสดงโชว์ นวด สปา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และของฝากที่เลื่องชื่อจำนวนมาก จะถูกนำเสนอไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านตัวแทนและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่ ThailandCONNEX ไปทำการตลาดร่วมกับ ททท. เรียกได้ว่าเชื่อมต่อ ThailandCONNEX ไว้ที่เดียว เหมือนเชื่อมต่อโลกได้ทันที”
       “เราเข้าใจทุกขั้นตอนการบริการท่องเที่ยวตั้งแต่การตอบสนองการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และถูกนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงลึก (Tourism Insight) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าใจพฤติกรรมและความชอบ (Behavior and Preference) รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต (Trend and Prediction) สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจและวางแผนการตลาดให้สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะนำไปวางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
       ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อ ThailandCONNEX เพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้ทันที วันนี้ #ThailandCONNEX #แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก
       ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า ดีป้า ได้เล็งเห็นความสำคัญการนำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์มาใช้เพื่อเป็นตัวเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประกอบกับปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ Online Travel Agents (OTAs) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ดีป้า จึงได้ร่วมกับ ทราวิซโก เทคโนโลยี พัฒนา ThailandCONNEX เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ(National Digital Tourism Platform) ภายใต้โครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวถึงการท่องเที่ยวที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX เพื่อเสริมศักยภาพ ลดต้นทุน และขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
       สำหรับกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย การเสวนาและเวิร์กชอป เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบเข้มข้นให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดกิจกรรม ในห้วข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ThailandCONNEX นำโดยคุณอนงค์ชนก คงเทียบ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ ขึ้นแนะนำแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกการทำงาน ตลอดจนถึงความโดดเด่นรวมถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX หรือวางแผน Content สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวให้เกิดยอดจองตามกระบวนการ Marketing Funnel, Travel Trend: Why digital technology matter แนะนำการส่งเสริมและการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ภาคใต้ การท่องเที่ยวชุมชนกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน จัดการรูปแบบท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider)การพูดคุย ปรึกษา และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับดิจิทัลสตาร์ทอัพ
สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้ที่
@LINE : @ThailandCONNEX
ศูนย์บริการลูกค้า : 02-171-9900

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *