หน้าหนาวนี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ชวนคุณไปสัมผัสอากาศหนาว ทานอาหารอร่อย บรรยากาศดีกับร้านที่เรียกได้ว่าเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวตั้งแต่รูปร่างหน้าตาร้านไปจนถึงชื่อร้าน จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของคนที่เดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่ กับร้าน Mother say no
.
มาเธอร์เซย์โนเป็นร้านขนาด 3 ชั้นใต้โครงสร้างสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ออกแบบโดยทีมสถาปนิกซึ่งเคยฝากฝีไม้ลายมือไว้ในงาน lifestyle festival ขนาดใหญ่อย่าง Wonderfruit มาแล้ว พร้อมกับส่วนของสวนหย่อมและน้ำตกที่สวยงามในร้าน ส่วนชื่อ “Mother Say No” มาจากเมื่อเราอยากลองอะไรใหม่ๆ หรือกำลังคิดออกนอกกรอบ แม่จะเป็นห่วงเราเสมอ และเป็นคนที่เตือนเรา คำว่า “ไม่” จึงเป็นคำที่แม่มักจะพูดกับลูกอยู่บ่อย ๆ เมื่อมีความตั้งใจที่จะเปิดร้านที่มีขนาดนี้ แม่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดา “มาเธอร์เซย์โน” ก็เลยกลายมาเป็นชื่อร้าน
.
ในส่วนของอาหาร ทางร้านก็มีครบถ้วน ทั้งอาหารไทย นานาชาติ และแนวฟิวชั่น รวมไปถึงของหวาน ขนม และเบเกอรี่ที่ทำสดใหม่ทุกวัน และเครื่องดื่มที่มีครบทุกแนว และยังสามารถซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้ด้วย เรียกได้ว่า เข้าร้านเดียว ครบทุกแนวอาหาร ไม่ว่าจะอยากกินแค่อาหารว่าง จิบชา หรือต้องการทานอาหารมื้อใหญ่ก็เลือกกินเลือกหาได้ที่นี่เลย
 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *