17 กุมภาพันธ์ 2566, กรุงเทพมหานคร – ทราวิซโก เทคโนโลยี (TRAViZGO TECHNOLOGY) เปิดตัว #ThailandCONNEX #แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ บนความร่วมมือกับ #ดีป้า #depa ภายใต้ ‘โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ ด้วยการสนับสนุนจาก #ททท. หนุนผู้ประกอบการใช้ #ดิจิทัลเทคโนโลยียกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด หนุนการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120,000 ล้านบาท
นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX เปิดเผยว่า “แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยกลุ่ม #ทราวิซโก #TRAViZGO ผู้นำ #ทราเวลเทค ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 2 ทศวรรษ เราออกแบบเพื่อให้แก้ Pain Point และตอบโจทย์ของผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน (User Experience) ให้มีการใช้งานที่ง่าย ลดขั้นตอน ลดความยุ่งยาก โดยประยุกต์ใช้หลากหลายเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน เช่น บล็อกเชน (Blockchain) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สนับสนุนด้วยทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ThailandCONNEX เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Infrastructure) สำหรับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดย ThailandCONNEX ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ
  • Travel CONNEX แพลตฟอร์มกลางแห่งชาติ #NationalPlatform เป็นศูนย์กลางที่จะรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ทั้งด้านที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการและบริการสุขภาพ ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้ #สตาร์ทอัพ #ตัวแทนท่องเที่ยว #OTAs หรือบริษัทห้างร้านองค์กรต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการท่องเที่ยวในลักษณะ Wholesales - Business to Business (B2B) ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน
  • Token CONNEX เครื่องมือดิจิทัล (Utility Token) ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน #Blockchain และ Smart Contract เพื่อให้เป็นโทเคนกลางของประเทศไทย #ThailandToken ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นเครื่องมือทำการตลาดสำหรับขยายฐานลูกค้า (Expand Customer Based) กระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติม (Upselling) เสนอขายสินค้าและบริการอื่น (Cross-Selling) เพิ่มการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase) ตลอดจนสามารถใช้สร้างแคมเปญการตลาดร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอื่น (Partnership Marketing)
  • Data CONNEX คลังข้อมูลท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Data Bank) ที่นอกจากจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ในลักษณะคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แล้ว ยังจะแสดงผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบแบบทันท่วงที (Timely Performance Information) และใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของนักท่องเที่ยว (Tourists’ Behaviors and Preferences) ตลอดจนประเมินแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการล่วงหน้า (Trend and Prediction) ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการกำหนดกลยุทธ์ ออกแบบปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและดำเนินการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ #SMEs ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัล”
#ThailandCONNEX จะช่วยเชื่อมต่อโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตแบบยั่งยืน” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าว
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวเสริมว่า “ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก โควิด-19 จึงได้มี ‘โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล (Digital Tourism)’ ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทย เปรียบเสมือนผู้ช่วยทางธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดย ดีป้า ประเมินว่าจะสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 รายการ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
.
ด้าน นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 11.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายของ ททท. ที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน สำหรับปี 2566 ททท. ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 25 ล้านคน โดย ททท. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ #การท่องเที่ยวไทย ให้ความสำคัญกับการประยุต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน #อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
“ททท. ได้วางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Tourism ที่สอดคล้องกับนโยบายชาติในการปฏิรูปประเทศสู่ #ดิจิทัลไทยแลนด์ รวมทั้งผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) และยกระดับห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวไทยให้รู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่ง ThailandCONNEX จะเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย บูรณาการการทำงานในการพลิกฟื้นธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เข้มแข็ง และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าว
โดย ‘โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ จะถูกขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจาก ดีป้า ททท. และทราวิซโก เทคโนโลยี ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการหาสินค้าและบริการเข้าสู่แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2566 เช่น กิจกรรม Campaign Marketing ร่วมกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย กิจกรรม Digital Tourism Business Matching 5 ภูมิภาค งานมหกรรม Digital Tourism Fair สนับสนุนด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่ได้รับความนิยมจากภาคประชาสังคมต่าง ๆ
“นอกจากนี้ ทราวิซโก เทคโนโลยี ยังวางแผนร่วมกับ ททท. และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวต่างชาติทำการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ไปยัง Online Travel Agents (OTAs) ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มได้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” นายณัฐเศรษฐ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวสรุป
.
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ได้ที่ www.thailandconnex.com
Facebook Page: ThailandCONNEX
และศูนย์บริการลูกค้า: 0 2171 9900

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *