23 - 24 มีนาคม 2566 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โดย บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด Travel tech อันดับ 1 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล (depa) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX พบผู้ประกอบการภาคเหนือ กว่า 100 ราย นำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด เสริมศักยภาพในการแข่งขันและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โดยตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำซอฟพาวเวอร์มาต่อยอดในเชิงธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าควบคู่ การเสริมสร้างความเข็มแข็ง และขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ 70% มาจากการท่องเที่ยว การนำเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์มมาส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จึงเป็นการเสริมจุดแข็งผู้ประการการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีความเข็มแข็งและต่อยอดธุรกิจได้

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวว่า ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบและพํฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมามากกว่า 2 ทศวรรษ ของทราวิซโก มีความเข้าใจทุกรายละเอียดของทุกขั้นตอนการบริการการท่องเที่ยวตั้งแต่การตอบสนองการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน จนถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ และเป็นครั้งแรกที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม มาใช้ในการขับเคลื่อน ThailandCONNEX เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวกลางที่เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐาน ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด นำสินค้าและบริการเข้ามาขาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาศเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น ในราคาต้นทุนที่ถูกลง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูยน์กลางของการท่องเที่ยว ทั้ง นวดไทย สปา สถานที่ท่องเที่ยว และ ของฝากที่เลี่ยงชื่อ สามารถกระจายไปยังทั่วโลกโดยผ่าน ThailandCONNEX ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องทำการตลาด ThailandCONNEX จะเปิดโอกาศของผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆทั่วโลก รวมจนถึงนักท่องเที่ยวกว่า 80 ล้านคน

“ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้ทันที วันนี้ ThailandCONNEX พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก”

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์ จากนโยบายที่ได้รับมอบหมายทางคณะรัฐมนตรี ในอดีตที่ไทยเราอยู่ในสถานกาณ์โควิดมาถึง 3 ปีที่ผ่านมา และเริ่มพลิกฟื้น เราจะทำอย่างไรหลังจากที่นักท่องเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกดิจิทัล เป็นไปได้ใหมถ้าไทยเราจะมีแพลตฟอร์มเป็นของเราเองและสามารถแข่งขันได้ และเป็นไปได้ไหมในขณะที่ภาคธุรกิจกำลังซบเซาจากสถานการณ์โควิด จึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านั้น มาพัฒนาเศรฐกิจและสังคม ทำให้จำเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถและความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เอกชนสามารถพัฒนาแพลตฟอร์ม ให้เกิดการแข่งขัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยนำไปต่อยอดเพื่อ Trans form อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์ม B to C ของต่างชาติได้ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 5,000 พันล้านบาท ทาง ดีป้าได้รับความร่วมมือ จาก ทราวิซโก เทคโนโลยี พัฒนาแพลตฟอร์ม B to B ที่ชื่อ ThailandCONNEX โดยเป็นการรวม Supply Chain จากหลายๆแหล่งร่วมจับมือกันป็นเครือข่ายและต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ห้องพัก แหล่งท่องเที่ยว การขนส่ง การเดิน จนถึงผู้นำเที่ยว เข้ามามาอยู่ใน ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อไปนำไปเชื่อมโยงเพื่อไปหา Customer ตามแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลก ThailandCONNEX จะช่วยยกระดับทักษะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ของผู้ประกอบการและ Star up ได้นำไป Matching เพื่อให้เกิดการ Trans Form ระยะสั้นโดยจะจัดกิจกรรมนี้ไปยังทั้ง 4 พื้นที่ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคกลาง ของประเทศในครั้งต่อไป ซึ่งคาดหวังจะทำให้เกิดการปรับตัวของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับของ Micro และ Macro ไปยัง Digital Transformation

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเสริม ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนนโยบายคณะรัฐมนตรี เพื่อโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Transformation ซึ่งมีหลายโครงการ อาทิ E-Sport และการใช้เทคโนยีในการเกษตรรวมจนถึงการสร้างทักษะในการค้าขายออนไลน์ หรือ e-Commerce ส่งเสริมให้ทำ Content ขายของเอง ส่วนการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีการเชื่ยมโยงข้อมูลต่าง หรือ Big DATA เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพมากขึ้นและยั้งยืน การยืนยันตัวตนหรือ Cyber Security ความปลอยภัยในการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการที่มีดิจิตอลแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ที่เป็นของคนไทยเพื่อคนไทยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายร่วมกัน และจะทำเกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นอีกมากมาย ซึ่งเป้าหมายที่จะทำให้ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยต้องร่วมมือกันและเชี่อมโยงข้อมูลกัน ในงาน มีสัมมนาบนเวที โดยผู้เชียวชาญจาก ThailandConnex ขึ้นบรรยาย นำโดย คุณวไลลักษณ์ เนียนขาว ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ และ คุณอนงค์ชนก คงเทียบ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจ กลไกการทำงาน ความโดดเด่น ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมด้วยนักวิชาการ นำหัวข้อสัมมนา มาช่วยเพิ่มองค์ความรู้และการปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมชี้แนะการจัดการปัญหา แก้ปัญหาของผู้ประกอบการ พร้อมการออกบูธของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ กว่า 50 บูธ นำเสนอที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ส่วนลดและโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงจัดเจรจาธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนแนวคิด เสนอแผนธุรกิจ การลงทุน กิจกรรม Digital Tourism Business Matching ภาคเหนือครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยสร้างความตื่นตัวของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ รวมถึงนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *