นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า และ นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของดีป้า ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Digital Infinity - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ร่วมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงและยกระดับผู้ประกอบการไทย หรือ d-CONNECTIVITY แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า หนึ่งในแนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืนคือ DIGITAL CONNECTIVITY (d-CONNECTIVITY) หรือ การเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์-บุคคล-ธุรกิจ-สังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกึ่งเสมือนและโลกเสมือนที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใน 2 โลกพร้อม ๆ กัน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การนำข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์ และการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

ทั้งนี้ ดีป้าได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงและยกระดับผู้ประกอบการไทยใน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ที่มีการพัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Platform) โดยความร่วมมือระหว่างดีป้า และทราวิซโก เทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ทั่วไทยกับ Online Travel Agents (OTAs) ของดิจิทัลสตาร์ทอัปไทย และ OTAs ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในทางกลับกัน OTAs ไทยและต่างชาติจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยได้ง่ายขึ้น

"ThailandCONNEX ตั้งเป้ารวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไว้ในแพลตฟอร์มมากกว่า 1 แสนราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการนำเสนอบนแพลตฟอร์มไม่ต่ำกว่า 2 แสนรายการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลภาคเอกชนไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Data Economy และยกระดับการทำดิจิทัลคอนเทนต์ให้ผู้ประกอบการมากกว่า 5,500 ราย" ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการต่อยอดในมิติต่าง ซึ่งด้านการท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการนำไปพัฒนากลยุทธ์การตลาด ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่งภายหลังรับฟังการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงและการยกระดับผู้ประกอบการไทยแล้ว
พล.อ, ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า d-CONNECTIVITY ถือเป็นอนาคตขอลประเทศ อีกทั้งก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพแก้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พร้อมมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลฯ โดยดีป้า เร่งต่อยอดให้เกิการเชื่อมโยง เพื่อผู้ประกอบการไทยสามารถนำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *