แคมปิ้ง

 
แคมปิ้ง อาจจะไม่ใช่ทางเลือกแรกๆของนักท่องเที่ยวหลายๆคน อาจจะด้วยการต้องตระเตรียมอุปกรณ์มากมาย ทั้งตัวเต๊นท์ วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับทำอาหารการกินที่ค่อนข้างจะเยอะ การเดินทาง เข้าป่าขึ้นดอยที่ไม่ได้สบาย และการที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างอาจจะไม่ได้พร้อมสำหรับการอยู่และใช้ชีวิต
.
แต่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย เข้าที่เข้าทาง หลังความเหน็ดเหนื่อย ผลตอบแทนที่ได้มักจะเติมเต็มในสิ่งที่ลงแรงไป เมื่อได้มีเวลานั่งสบายๆ จิบชากาแฟ ชมวิวทิวทัศน์รอบๆ สูดกลิ่นอายธรรมชาติและอากาศสะอาด และใช้เวลาสุดพิเศษแบบนี้กับคนร่วมทริปหรือคนข้างๆ สิ่งเหล่านี้เองคงเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักการแคมปิ้งไม่เคยเบื่อไม่เคยพอกับการเดินทางแนวนี้ วันนี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอแนะนำสถานที่น่าแคมปิ้งที่มั่นใจได้ว่าจะตอบแทนทุกสิ่งที่ลงแรงไปกับการเตรียมตัวไป
ดอยสะโง้ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จุดแคมปิ้งที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่เดียวได้ถึง 3 ประเทศ ไทย ลาว และพม่า พร้อมมีแม่น้ำโขงประกอบฉาก และมุมสูงของชุมชน เชียงแสน แม่จัน และแม่สาย ในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ในยามเช้าสามารถชมทะเลหมอกและรอชมพระอาทิตย์ขึ้น ยามค่ำคืนชมดาวเต็มท้องฟ้า หากมาเที่ยวในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. จะได้เห็นทุ่งดอกเก๊กฮวยแบ่งบานอีกด้วย
ปางอุ๋ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
อยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติปางอุ๋ง เต็มไปด้วยต้นสน มีต้นสนขึ้นเรียงรายมากมาย ประกอบกับอากาศอันหนาวเย็น เลยทำให้ที่นี่ได้ฉายาว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์เมืองไหย ตื่นเช้าเปิดเต๊นท์มาพบกับอากาศเย็น หมอกสวย มีฉากหลังเป็นทิวสนคู่กับอ่างเก็บน้ำ ก็น่าจะทำให้วันนั้นสดใสไปทั้งวันแล้ว
ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ที่ที่เห็นได้ทั้งดาวบนฟ้าและดาวบนดิน ทั้งดาวบนท้องฟ้ากลางคืนที่เห็นได้ชัดเจน กับความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,447 เมตร ที่ทำให้ดาวบนดินคือแสงไฟระยิบระยับจากเมืองด้านล่างมากมาย ให้บรรยากาศยามค่ำคืนสุดพิเศษ และทะเลหมอกยามเช้าที่สามารถเห็นได้เกือบทั้งวันในฤดูหนาว และนอกจากนี้ ระหว่างช่วง กลางเดือน พ.ค-ก.ค และช่วงที่ 2 เดือน ต.ค-ธ.ค จะมีทุ่งกะหล่ำปลีมาทำให้วิวทิวทัศน์ที่นี่สวยแปลกตายิ่งขึ้นไปอีก
.

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *