เที่ยววันเด็ก

วันเสาร์ที่จะถึงนี้ จะตรงกับวันเด็กของประเทศไทย เป็นวันที่หลายๆครอบครัวจะใช้เวลาอยู่กับเด็กๆและลูกๆ พาไปเที่ยว พาไปทานข้าว ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับใครที่ยังไม่มีแผนหรือยังไม่แน่ใจว่าจะพาเด็กๆหรือลูกๆไปไหนดี วันนี้เรามีไอเดียมาแนะนำ
เขาเขียว
เริ่มต้นด้วยจุดหมายที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงเป็นอันดับต้นๆ ถ้าจะพาไปเด็กไปเที่ยว สวนสัตว์นั่นเอง แต่สำหรับสวนสัตว์เขาเขียวแห่งนี้ ความพิเศษคือ เป็นสวนสัตว์เปิด ที่สัตว์หลายๆชนิดผู้เข้าชมสามารถใกล้ชิดและสัมผัสได้เลย มีสัตว์แปลกๆหายาก หรือไม่มีในประเทศไทยหลากหลายชนิด และยังมีโชว์ให้ดูของสัตวืบางชนิดเป็นพิเศษอีกด้วย ได้ทั้งความสนุกและความรู้ นอกจากนี้ถ้าจบจากที่นี่แล้วอยากไปทะเลต่อก็สามารถไปได้เลยอีกด้วย
Bounce
สำหรับเด็กๆที่ชอบออกกำลัง ทดสอบความสามารถ ชอบความผาดโผน BOUNCE INC ก็เป็นอีก 1 ทางเลือกที่น่าสนใจ สนามกระโดดแทรมโพลีนที่มีให้เลือกหลากหลายโซน เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เรียกได้ว่าสามารถสนุกกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถเล่นด้วยกันได้ และหายห่วงเรื่องความปลอดภัย ด้วยครูฝึกสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยดูแลอยู่ทั่วทุกโซนของสนาม ได้ทั้งเหงื่อ ทั้งความสนุกท้าทาย และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
Sky lane
ปิดท้ายด้วยอีก 1 สถานที่ที่น่าสนใจ ที่เดียวที่สามารถทำได้หลายกิจกรรม นั่นคือสนาม Happy and healthy Bike Lane นั่นเอง ที่เดียวที่มีกิจกรรมมากมายหลากหลายให้เด็กและผู้ใหญ๋ทำไปด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นสนามปั่นจักรยาน ลานกว้างที่ให้เด็กได้วิ่งเล่น นั่งปิกนิค เล่น Skateboard หรือ Surfskate ก็ได้ หรือถ้าเด็กๆคนไหนที่เป็นสายรักสุขภาพ ที่สนามก็มีลู่วิ่งให้ได้วิ่งอีกด้วย ส่วนใครที่อาจจะไม่ใช่สายกิจกรรม ก็สามารถเดินขึ้น Sky lane ชมวิว หรือขึ้นไปชมเครื่องบินบินขึ้น-ลง ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้
.
ขอให้วันเด็กปีนี้ ทุกท่านสนุกกับการท่องเที่ยวและเดินทางในทุกๆที่
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *