หัวหิน ตัวแทนแห่งความมีชีวิตชีวาของโซนภาคกลางตอนล่าง เมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลและหาดทราย ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์รวมอาหารหลากหลายมากมาย ทั้งไทย และนานาชาติ วันนี้ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ขอแนะนำร้านขนม ที่อยู่คู่กับคนหัวหินมาหลายสิบปี และใครที่ได้เข้าไปในเมืองไม่ควรพลาด เค้กชุติมา หัวหิน

.

ร้านเค้กชุติมา หัวหิน เป็นร้านเบอเกอรี ที่ตั้งอยู่บน ถนน แนบเคหาสน์ ในตัวเมืองหัวหิน มีขนมหลากหลายมากมายรอต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น เค้ก ขนมปัง พาย เค้กเย็น เครปเค้ก ในราคาไม่แพงคุ้มค่าคุ้มราคา ในบรรยากาศร้านสบายๆ ซึ่งในปัจจุบัน ทางร้านได้เปิดโซนนั่งทานพร้อมอาหารและเครื่องดื่มครบถ้วน เรียกได้ว่า สามารถจบมื้ออาหารมื้อหนึ่งที่ร้านได้เลย พร้อมครบทั้งคาวหวาน

.

จุดเด่นอีกอย่างของร้านคือ เค้กและเบเกอรีที่ทำสดใหม่ทุกวัน ไม่ใส่สารกันบูด และทางร้านยังรับทำเค้กวันเกิดอีกด้วย นอกจากนั่งทานที่ร้าน ยังสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าแล้วมารับที่ร้าน และทางร้านก็มีบริการส่งอีกด้วย สายของหวาน สายเค้กที่ได้แวะเวียนไปเที่ยวหัวหินไม่ควรพลาดเลย ทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07:00 - 20:00   

.

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *