20 - 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด (TRAViZGO TECHNOLOGY Ltd.) #Traveltech ทราเวลเทค อันดับหนึ่งของไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #depa โดยการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES จัดงาน #DigitalTourismBusinessMatching ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เป็นประธานในพิธีและ นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ Founder & CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี ร่วมด้วย นางอำไพ ศักดานุกุลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ตัวแทนจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

นางอำไพ ศักดานุกุลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และแนะนำจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของประเทศและยังเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงทำให้มีความหลากหลายทั้งคนที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่รวมถึงความหลากหลายของภาคการท่องเที่ยวโดยที่รับรู้กันว่า พัทยาเป็นจุดหมายที่สำคัญของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั่วโลก กิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างการเข้าถึงระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ Founder & CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวแนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ThailandCONNEX #ThailandCONNEX ถูกออกแบบและพัฒนาโดย #TRAViZGO ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการด้านท่องเที่ยวมามากกว่า 2 ทศวรรษ ThailandCONNEX

#ThailandCONNEX ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ภาครัฐจะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเรา ผู้ประกอบการทั้งที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ที่เข้ามาในระบบ จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยต้นทุนการขยายช่องทางขายที่ต่ำลงและสะดวกขึ้น ThailandCONNEX #Nationaldigitaltourismplatform จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทั่วไทยไว้ ณ จุดเดียว และทำการตลาดส่งต่อไปขายนักท่องเที่ยว ผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั่วโลก” ที่ผ่านมา ThailandCONNEX ทำการตลาดโดยเข้าร่วมงาน International Exhibition อาทิ Arabian Travel Market ที่เมืองดูไบ, International Business Matching 2023 ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก

“ชลบุรี ซึ่งมีความหลากหลายของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ เช่น การแสดงโชว์ นวด สปา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และของฝากที่เลื่องชื่อจำนวนมาก จะถูกนำเสนอไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านตัวแทนและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่ ThailandCONNEX ไปทำการตลาดร่วมกับ ททท. เรียกได้ว่าเชื่อมต่อ ThailandCONNEX ไว้ที่เดียว เหมือนเชื่อมต่อโลกได้ทันที”

“เราเข้าใจทุกขั้นตอนการบริการท่องเที่ยวตั้งแต่การตอบสนองการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และถูกนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงลึก (Tourism Insight) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าใจพฤติกรรมและความชอบ (Behavior and Preference) รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต (Trend and Prediction) สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจและวางแผนการตลาดให้สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะนำไปวางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อ ThailandCONNEX เพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้ทันที วันนี้ #ThailandCONNEX #แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า ดีป้า ได้เล็งเห็นความสำคัญการนำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์มาใช้เพื่อเป็นตัวเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประกอบกับปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ Online Travel Agents (OTAs) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ดีป้า จึงได้ร่วมกับ ทราวิซโก เทคโนโลยี พัฒนา ThailandCONNEX เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ(National Digital Tourism Platform) ภายใต้โครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวถึงการท่องเที่ยวที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล ThailandCONNEX เพื่อเสริมศักยภาพ ลดต้นทุน และขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

สำหรับกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 5 จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย การเสวนาและเวิร์กชอป เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบเข้มข้นให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดกิจกรรม ในห้วข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ThailandCONNEX นำโดยคุณอนงค์ชนก คงเทียบ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ ขึ้นแนะนำแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกการทำงาน ตลอดจนถึงความโดดเด่นรวมถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX หรือวางแผน Content Brand as a Creator โดย Mangozer.com , Unlock กลยุธท์โปรโมทธุรกิจท่องเที่ยวด้วย Influencer Marketing, Travel Trend: Why digital technology matter แนะนำการส่งเสริมและการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider)การพูดคุย ปรึกษา และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับดิจิทัลสตาร์ทอัพ

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้ที่

@LINE : @ThailandCONNEX
ศูนย์บริการลูกค้า : 02-171-9900
Website : https://www.thailandconnex.com/

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *