Digital tourism unboxed
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน DIGITAL TOURISM UNBOXED ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล พร้อมเปิดตัว ThailandCONNEX Token เพื่อเป็นเครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการกระตุ้นการใช้จ่ายและเป็นหนึ่งในโครงการที่จะยกระดับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( depa ) ร่วมด้วย นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ Founder & CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี ( TRAViZGO Technology ) และ นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) รวมถึงผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวร่วมงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 เวลา 10.00 – 17.00 น. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566
Digital tourism unboxed 2

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วน

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวสรุปว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ดำเนินโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล และร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยวไทยแลนด์คอนเน็กซ์ อันมุ่งหมายให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจแบบ B2B เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยใช้เป็นเครื่องมือด้านดิจิทัล ที่จะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้าจากทั่วโลกและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยที่แพลตฟอร์มไทยแลนด์คอนเน็กซ์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อนำเข้าสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ทั่วไทย และนำไปเชื่อมโยงไปยังผู้ซื้อที่เป็นผู้ให้บริการ อาทิ ตัวแทนท่องเที่ยวแบบออนไลน์ ( OTAs ), ตัวแทนท่องเที่ยวแบบออฟไลน์ ( Travel Agency ), กลุ่มทราเวลเทคสตาร์ทอัพไทย ( Travel Tech Startup ) หรือ แม้แต่ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการของประเทศไทยได้ทั่วโลก อันมีเป้าหมายสำคัญที่หวังจะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ทุกภาคส่วน จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แพลตฟอร์มไทยแลนด์คอนเน็กซ์ จะช่วยลดข้อเสียเปรียบเชิงต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการใช้แพลตฟอร์มต่างชาติได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับงาน DIGITAL TOURISM UNBOXED เป็นงานระดับประเทศที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเปิดโลกการท่องเที่ยวแก่บรรดาผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและคนท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายหัวข้อ กิจกรรมเวิร์กชอปที่จะมาช่วยติดอาวุธดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจแบบจัดเต็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงโชว์เคสด้านเทคโนโลยีของภาค Digital Tourism Tech และนวัตกรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวแบบเต็มระบบจากผู้ประกอบการ Travel Tech ชั้นนำมากกว่า 30 ราย ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนช่วยพลิกฟื้นและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล พร้อมเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะถัดไป โดยทาง ดีป้า ประเมินว่าจะมีผู้สนใจร่วมงานทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ในฐานะผู้นำในการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยแลนด์คอนเน็กซ์ กล่าวสรุปว่า ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ยังมีส่วนที่ได้รับการออกแบบให้มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งาน เพื่อค้นหาแนวโน้ม ความชอบ และ ข้อมูลความสนใจเชิงลึก ( Insights ) ของกลุ่มนักเดินทางและท่องเที่ยว โดยจะสามารถแชร์ในรูปแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายใหักับผู้ประกอบการเพื่อสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการของตนได้ด้วยในอนาคต โดยหลังจากที่ได้เปิดตัวโครงการไทยแลนด์คอนเน็กซ์ มาช่วงไตรมาสแรกของปีมีผู้ประกอบการทั้งในภาคโรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง กิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ให้ความสนใจได้เข้ามาลงทะเบียนใช้งานเป็นจำนวนมาก และในโอกาสนี้ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ยังได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีตามแผนการดำเนินงานร่วมกันกับทาง ดีป้า ด้วยการเปิดตัว ThailandCONNEX Token อันเป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลในการช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความจงรักภักดี ( Loyalty ) โดยผู้ใช้งานสามารถใช้เป็นระบบสะสมคะแนนออนไลน์ ที่จะได้รับเมื่อเกิดการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการไทยแลนด์คอนเน็กซ์ และสามารถนำมาแลกสิทธิพิเศษในรูปแบบวอยเชอร์หรือส่วนลดได้บนแอปพลิเคชั่นไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ซึ่งรองรับทั้งในฝั่งแอนดรอยด์ ( Android ) และ ไอโอเอส ( ios ) ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการกว่า 40 แห่งที่ได้มอบสิทธิพิเศษและส่วนลดกับลูกค้า ในการเปิดตัว ThailandCONNEX Token ภายในงานวันนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Co-creation) กับผู้ประกอบการรายอื่น

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อไทยแลนด์คอนเน็กซ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของคุณ และช่วยกันขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้แบบลดต้นทุนการดำเนินการของท่าน..วันนี้ไทยแลนด์คอนเน็กซ์พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้ท่านได้เข้าถึงตลาดที่ประเทศไทย ยังคงเป็นเป้าหมายในฝันอันดับหนึ่งของคนนับล้าน
สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูลแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติไทยแลนด์คอนเน็กซ์
ได้ที่ Website : https://www.thailandconnex.com
หรือสนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ ที่ : https://portal.thailandconnex.com

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *