HACKaThailand2023
25 - 26 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด (TRAViZGO TECHNOLOGY Ltd.) ทราเวลเทค อันดับหนึ่งของไทย นำแพลทฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX เข้าร่วมโครงการ HACkaTHAILAND 2023 DIGITAL INFINTY Season 2 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า(DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)  ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งได้รวบรวมหลากหลายกิจกรรมที่จะมาเป็นกลไก เสริมสร้างทักษะทางดิจิทัล พร้อมเป็นพื้นที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ Founder & CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี ในงานได้รวบรวมหลากหลายกิจกรรมที่จะมาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัล พร้อมเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติ ทั้งการดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งเป็นเป็นเวทีในการระดมสมองและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนและสมดุล
       
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ดีอีเอส ได้ มุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศผ่านการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น แก่ประชาชน ให้สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยพร้อมรับมือกับทุกความ เปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ” กระทรวงดีอีเอส โดย ดีป้า จึงจัดมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลสุดยิ่งใหญ่ในชื่อ HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ส.ค. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายและการดำเนินงานของกระทรวงที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลประเทศในภาพรวมผ่านแนวทางการทำงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
  ด้านนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า  กล่าวว่า งานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกับ เครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมมอบประสบการณ์ ยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนไทยทุกกลุ่ม เพื่อพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ Edutainment เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัส
ประสบการณ์ด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้จากเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษจากเหล่ากูรูในแวดวง รวมไปถึงการประชันไอเดียด้านดิจิทัลในหลากหลายสาขา แบ่งเป็น 5 โซนไฮไลท์ ประกอบด้วย
1. FUTURE ZONE: เตรียมความพร้อมกำลังคนของประเทศเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลผ่าน Showcase เทคโนโลยีใหม่ของโลก และการสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กับ GENERATIVE AI STUDIO โดยการจำลองสตูดิโอที่รองรับทุกไอเดียการสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล
2. COMMERCE ZONE: รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการซื้อ – ขายในโลกยุคใหม่ที่ครอบคลุมระบบนิเวศเพื่อการค้า พร้อมพบกับความสำเร็จจากการยกระดับตลาดสดสู่ตลาดยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน รวมถึง Showcase ตลาดแห่งโลกอนาคตที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการร้านค้า การเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ด้าน E-commerce สัญชาติไทย เพื่อวิเคราะห์เทรนด์การค้าขายจาก Social Platform และ E-Commerce Platform รวมถึงการเนรมิตพื้นที่เป็น Live Studio เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับชมเบื้องหลังการขายของออนไลน์จากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังใน 4 หมวดสินค้าคือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ความงาม อาหาร และเทคโนโลยี
3. TOURISM ZONE: เปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแบบเต็มขั้นผ่านกิจกรรม Digital Tourism Fair เชื่อมโยงทุกการเดินทางให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการออกแบบและวางแผนการเดินทางอย่างชาญฉลาด สะดวก สบาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว พร้อมพบกับ Showcase แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับชาติ ThailandCONNEX เชื่อมต่อทุกโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล
4. CONTENT ZONE: พบกับโอกาสสำคัญของวงการเกมไทยกับกิจกรรม Demo Day ของโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 3 ที่เหล่าคนทำเกม ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจะมาประชันผลงานเพื่อค้นหาสุดยอดเกมและนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ พร้อมเปิดประสบการณ์ไปกับ ‘เกมไทย Showcase’ ที่ผู้ร่วมงานจะได้ลองเล่นเกมที่ได้รับการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย และพื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของคนในเครือข่ายและภาคอุตสาหกรรม
5. WELL-BEING ZONE: พบกับ Showcase แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ (Health Link) พร้อมการเสวนาในหลากหลายหัวข้อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยเทคโนโลยี Big Data และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP).
 
นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์  Founder & CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวแนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ThailandCONNEX ถูกออกแบบและพัฒนาโดย TRAViZGO ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการด้านท่องเที่ยวมามากกว่า 2 ทศวรรษ ThailandCONNEX ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ภาครัฐจะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเรา ผู้ประกอบการทั้งที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ที่เข้ามาในระบบ จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยต้นทุนการขยายช่องทางขายที่ต่ำลงและสะดวกขึ้น ThailandCONNEXจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทั่วไทยไว้ ณ จุดเดียว และทำการตลาดส่งต่อไปขายนักท่องเที่ยว ผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั่วโลก” ที่ผ่านมา ThailandCONNEX ทำการตลาดโดยเข้าร่วมงาน International Exhibition อาทิ Arabian Travel Market ที่เมืองดูไบ, International Business Matching 2023 ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก
“เราเข้าใจทุกขั้นตอนการบริการท่องเที่ยวตั้งแต่การตอบสนองการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และถูกนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงลึก (Tourism Insight) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าใจพฤติกรรมและความชอบ (Behavior and
Preference) รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต (Trend and Prediction) สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจและวางแผนการตลาดให้สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะนำไปวางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
 
ในบูธ ThailandCONNEX ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำการใช้ ThailandCONNEX Application แจก ThailandCONNEX Token เพื่อใช้เป็นส่วนการบริการใน App รับของรางวัลและของที่ระลึกจาก ThailandCONNEX  โดยการจัดมหกรรม HACkaThailand 2023 ในครั้งนี้ คาดการณ์ตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ไม่น้อยกว่า 40,000 คน สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาท

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้ที่

@LINE : @ThailandCONNEX
ศูนย์บริการลูกค้า : 02-171-9900

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *