เที่ยวกับแม่

 ใกล้ถึงอีกหนึ่งวันสำคัญ วันแม่ วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์พอดี เพื่อน ๆ มีแพลนพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนหรือยัง หากยังไม่มี ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ อยากชวนคุณและครอบครัวไป One Day Trip ใกล้กรุงเทพกัน มาดูกันว่าจะมีที่ไหนน่าพาคุณแม่ไปเที่ยวบ้าง

อยุธยา หรือพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะวัดและโบราณสถาน ใครที่อยากพาคุณแม่มาไหว้พระเสริมสิริมงคลขอแนะนำ วัดพนัญเชิงวรวิหาร มาไหว้หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 19 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา และเป็นที่เคารพศรัทธาของคนอยุธยา นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาที่นาวนาน นอกจากองค์หลวงพ่อโตแล้ว ภายในวัดยังมี ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เป็นศาลที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงาม ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรให้สมหวังในความรัก วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา อีกหนึ่งจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพน่าพาคุณแม่มาเที่ยว
นครนายก คุณแม่บ้านไหนชอบน้ำตกชอบธรรมชาติ ขอแนะนำมาเที่ยวจังหวัดนครนายก จังหวดที่มากไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำตก เที่ยวน้ำตกชื่อดัง น้ำตกสาริกา น้ำตกสวย 9 ชั้นที่ไหลลงจากความสูง 200 เมตร มีบรรยากาศโดยรอบที่ร่มรื่น เหมาะแก่การมาปิกนิกพักผ่อนในวันหยุด พาคุณแม่มาฟังเสียงน้ำท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากน้ำตกแห่งนี้ยังมีน้ำตกอีกมากมายให้ได้ไปสัมผัส
ชลบุรี ทะเลน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกใจคนทุกเพศทุกวัย ไปนั่งชมพระอาทิตย์ตก เล่นน้ำ หลายครอบครัวมักพาลูก ๆ ไปเที่ยวทะเล ครั้งนี้ถึงคราวที่เราจะพาคุณแม่มาเที่ยวบ้างย้อนรอยความหลัง ทะเลที่ใกล้กรุงเทพคงหนีไม่พ้นจังหวัด ชลบุรีที่มีทั้ง บางแสนและพัทยา แต่ถ้าใกล้สุดคงเป็นบางแสน วันนี้จะมาแนะนำหาดวอนนภา บางแสนล่าง มานั่งชิลรับลมทะเล โดยเฉพาะในช่วงเย็นจะคึกคักเป็นเศษ โดยตรงข้ามหาดยังเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ต่าง ๆ มากมาย พาคุณแม่มาทานข้าวบมพระอาทิตย์ตกดิน
สมุทรปราการ ปิดท้ายที่จังหวัดแสนจะใกล้กรุงเทพ ใครไม่อยากขับรถไปไกล แนะนำที่นี่ ไปชมฝูงนกนางนวลสีขาวที่บินอยู่ริมชายทะเล ที่บางปู กับสถานตากอากาศบางปู พาคุณแม่มาให้อาหารนกนางนวล ถ่ายรูปสวยๆ ช่วงเวลาที่แนะนำคือในช่วงเย็นโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินจะถ่ายรูปออกมาได้สวยเป็นพิเศษ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *