ผ่านอุปกรณ์ชิ้นแรกไปแล้วกับโทรศัพท์มือถือคู่ใจของคุณ ลองมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกัน ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ เชื่อว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์คู่ใจของใครหลายๆคนเวลาออกเดินทางเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทริปสั้นหรือทริปยาว และอาจทำให้การเดินทางของใครหลายๆคนรู้สึกติดขัดได้เลยถ้าลืมหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ไป
หูฟัง อุปกรณ์คู่ใจการเดินทางของใครหลายๆคน อุปกรณ์ที่สร้างความเพลิดเพลิน ความเป็นส่วนตัว หรือแม้แต่ช่วยทำให้การเดินทางที่ยาวนานของคุณไม่น่าเบื่อจนเกินไป สามารถทำให้คุณอยู่กับเพลงที่ชอบ หนังที่รัก และรายการพูด podcast ต่างๆ ระหว่างการเดินทางได้
ซึ่งในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนาไปมากขึ้น อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์การใช้งาน แล้วคุณล่ะ มีหูฟังใช้งานในรูปแบบไหน?

เที่ยวทุกที่ เทคทุกทริป EP.2

  • หูฟังแบบ Headphone โดดเด่นเรื่องคุณภาพเสียง และการตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ในตัว ซึ่งนอกจากในส่วนของคุณภาพเสียงที่โดดเด่นแล้ว ระยะหลัง headphone ยังมีหลากหลาย Design ที่กลายเป็น 1 ในเครื่องประดับแต่งตัวได้ หรือแสดงถึงสไตล์และตัวตนของเจ้าของได้

  • หูฟังใส่หู ราคาสบายกระเป่า ขนาดกระทัดรัด พกพาง่าย ตอบโจทย์คนที่ไม่ได้ต้องการพกอุปกรณ์ขิ้นใหญ่ๆ กระเป๋าเยอะๆ

  •  หูฟังไร้สาย หูฟัง Bluetooth นอกจากในเรื่องของการพกพาง่ายแล้ว ยังเสริมความคล่องตัวในการเดินทางและการใช้งาน ไม่มีสายมาพัวพันให้ยุ่งยาก แต่อาจจะต้องระวังเรื่องการสูญหายมากกว่าหูฟังแบบอื่นๆอยู่พอสมควร

 แต่ต้องยอมรับว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้ บางครั้งก็ส่งผลเสียบางอย่างได้เช่นกัน เช่นการทำให้ประสิทธิภาพการได้ยินสิ่งรอบข้างของคุณลดลง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หรือสายของหูฟังอาจไปเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นการใช้งานระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวผู้ใช้งานต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นหรือการใช้งานแต่พอดีด้วย 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *