เที่ยววันธรรมดา

     ถ้ากล่าวถึงการท่องเที่ยว ปกติหลายๆคนคงนึกถึงการออกต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ วางแผนการท่องเที่ยว จองโรงแรม เตรียมวันลา แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาล่ะ? วันลาหมดแล้ว? งบประมาณการใช้จ่ายไม่มากพอจะไปทริปไกลๆนานๆ ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ลองให้คุณลองมองไปรอบๆตัว หาอะไรพิเศษๆจากสิ่งธรรมดาๆ ง่ายๆกัน

     เที่ยววันธรรมดา ต้องลางานใช่มั้ย? ถ้าสะดวกที่จะลา วันลาเหลือ เที่ยววันธรรมดาก็จะให้ภาพการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งให้กับคุณได้เหมือนกัน แต่ถ้าไม่อยากลา อยากเก็บไว้ทริปยาวๆ อยากเก็บเงินไว้ก่อน บางทีการหาอะไรทำ หาอะไรกินง่ายๆ หลังเลิกงาน ก็เป็นทริปเล็กๆชวนผ่อนคลาย ฮีลใจได้เหมือนกัน ส่วนไปไหนดี? ลองหาโอกาสไปเช็คสถานที่เหล่านี้กัน

  • ตลาดนัดกลางคืน ของกินหลากหลาย ของช็อปมากมาย เลิกงาน 2 ทุ่ม 3 ทุ่มก็ยังมีร้านค้าต่างๆรอฮีลใจคุณอยู่ ไม่ต้องรีบร้อนมาก ไม่ต้องกลัวร้านปิด มีให้เลือกหลายที่ด้วย เช่น ตลาดนัดรถไฟ ตลาดนัดหัวมุม เป็นต้น ซึ่งนอกจากของกินและสารพัดสินค้าแล้ว วิวทิวทัศน์ก็ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจไปอีกแบบได้เหมือนกัน ถ้าลองเปลี่ยนมุมมองกันซักนิดหน่อย

  • สะพานช่องนนทรี เชื่อว่าใกล้ที่ทำงานของใครหลายๆคน เดินผ่านทุกวันก่อนเข้างานก็อาจจะไม่มีอะไร แต่เวลาเลิกงานแล้ว ก่อนกลับบ้าน ลองดึงตัวเองให้ช้าลง หาที่นั่ง เสพบรรยากาศบนนี้บางทีก็ฮีลใจจากเรื่องเครียดจากที่ทำงานได้เช่นกัน

  • ถนนเยาวราช อาหารการกินแบบจีน ผสมผสานอาหารไทย ร้านลับร้านดังมากมาย เดินทอดน่องเสพบรรยากาศจอแจแต่ยังได้อยู่กับตัวเอง ก็ให้ความรู้สึกสบายๆได้

  • นั่งรถไฟฟ้า ถ้าคุณเลิกงานช้า ผ่านช่วงเวลารีบเร่งไปแล้ว ได้ลองนั่งลง ดูวิวทิวทัศน์เมืองที่ผ่านตาไป แสงสียามค่ำคืน ผ่านหน้าต่างรถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ ปล่อยใจเบาๆสบายๆ ก็น่าจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อย

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *