Wonderful Pearl Cruise 2

แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายใหญ่ใจกลางเมือง กำเนิดคู่กับกรุงเทพมหานคร สองฝั่งแม่น้ำขนาบด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ให้บรรยากาศ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและน่าจดจำทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ ชวนคุณล่องแม่น้ำสายหลักสายนี้ เสพบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำ พร้อมกับอาหารแสนอร่อยที่จะทำให้มื้อเย็นของคุณพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกกับ Wonderful Pearl Cruise
ล่องเรือเจ้าพระยา
Wonderful Pearl Cruise เรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดของเจ้าพระยา ดำเนินงานโดย Grand Pearl group แม้จะเป็นเรือขนาดใหญ่ก็หมดปัญหาเรื่องการเดินเรือลอดผ่านใต้สะพานหรือช่องสะพานเตี้ยๆได้โดยเรือลำนี้มีเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเรือดำน้ำ จึงสามารถย่อตัวเรือให้ต่ำลงได้ โดยภายในเรือแบ่งเป็น 3 ชั้น โดยชั้นดาดฟ้า บรรยากาศเย็นสบายเปิดโล่งสามารถมองเห็นถึงวิวทิวทัศน์ได้ถึง 360 องศา โซนหัวเรือชั้น 2 เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความโรแมนติกให้บรรยากาศแบบส่วนตัว ส่วนโซนห้องแอร์ทั้งสองชั้นก็สวยและก็ยังสามารถชมวิวไปด้วยได้เช่นกัน และยังเป็นเรือลำเดียวที่มีบันไดเลื่อนและน้ำพุอีกด้วย
ดินเนอร์เจ้าพระยา
นอกจากรูปลักษณ์และความพิเศษของตัวเรือแล้ว ในส่วนของกิจกรรมและอาหารก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ด้วยส่วนของเวทีที่มีทั้งภายในและภายนอกตัวเรือ ที่จะมีกิจกรรมตลอดการเดินเรือของคุณ รื่นเริงไปกับวงดนตรีสดบนเวทีและการแสดงโชว์ต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา และอาหารนานาชาติไม่ว่าจะเป็น อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง ที่มาในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ที่พร้อมบริการคุณตลอดเวลาการเดินทาง
ล่องเรือเจ้าพระยา
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ที่ครบเครื่องทั้งอาหารอร่อย บรรยากาศดี และกิจกรรมน่าสนใจได้ที่นี่ที่เดียว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ดินเนอร์บนเรือ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ส า ม า ร ถ ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ThailandCONNEX เ พื่ อ เ ป็ น อี ก ช่ อ ง ท า ง โ ป ร โ ม ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ยิ่ ง ก ว่ า เ ดิ ม   ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้

Leave a Comment:

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *