ThailandCONNEX เดินหน้าโปรโมทต่อเนื่อง จากภาคเหนือสู่ภาคกลาง เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยเข้าระบบ เพื่อเชื่อมต่อสู่ตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก
ThailandCONNEX เดินหน้าโปรโมทต่อเนื่อง จากภาคเหนือสู่ภาคกลาง เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยเข้าระบบ เพื่อเชื่อมต่อสู่ตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

ThailandCONNEX เดินหน้าต่อเนื่องประชาสัมพันธ์และชักชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ขยายศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด เปิดโอกาสสู่ตลาดตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก 20 -21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด (TRAViZGO TECHNOLOGY Co., Ltd.) #ทราเวลเทค อันดับหนึ่งของไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #depa โดยการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES จัดงาน Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล บุกตลาดท่องเที่ยวพื้นที่ภาคกลาง ต่อยอดความสำเร็จที่เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จากการจัดงานครั้งที่ 1 ที่ภาคเหนือในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวสนใจสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มมากกว่า 200…

ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ รุกสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่  ร่วมสร้างระบบนิเวศน์ทางการท่องเที่ยว พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ รุกสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ร่วมสร้างระบบนิเวศน์ทางการท่องเที่ยว พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

31 มีนาคม 2566, จังหวัดสิงห์บุรี – บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด เดินหน้าเปิดตลาด ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ที่จัดโดย ดีป้า-ดีอีเอส เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมแพลตฟอร์ม เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับระบบนิเวศน์การท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #ดีอีเอส เปิดเผยว่า #สิงห์บุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการ #Transform #ตลาดสดยุควิถีใหม่ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค หากพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยี มีทักษะและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์…