แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX  เดินหน้าโปรโมท หวังเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX เดินหน้าโปรโมท หวังเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย

23 – 24 มีนาคม 2566 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โดย บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด Travel tech อันดับ 1 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล (depa) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX พบผู้ประกอบการภาคเหนือ กว่า 100 ราย นำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด เสริมศักยภาพในการแข่งขันและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำซอฟพาวเวอร์มาต่อยอดในเชิงธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าควบคู่ การเสริมสร้างความเข็มแข็ง และขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ 70%…