ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ รุกสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่  ร่วมสร้างระบบนิเวศน์ทางการท่องเที่ยว พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ รุกสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ร่วมสร้างระบบนิเวศน์ทางการท่องเที่ยว พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

31 มีนาคม 2566, จังหวัดสิงห์บุรี – บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด เดินหน้าเปิดตลาด ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ที่จัดโดย ดีป้า-ดีอีเอส เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมแพลตฟอร์ม เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับระบบนิเวศน์การท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #ดีอีเอส เปิดเผยว่า #สิงห์บุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการ #Transform #ตลาดสดยุควิถีใหม่ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค หากพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยี มีทักษะและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์…

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX  เดินหน้าโปรโมท หวังเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX เดินหน้าโปรโมท หวังเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย

23 – 24 มีนาคม 2566 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โดย บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด Travel tech อันดับ 1 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล (depa) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX พบผู้ประกอบการภาคเหนือ กว่า 100 ราย นำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด เสริมศักยภาพในการแข่งขันและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำซอฟพาวเวอร์มาต่อยอดในเชิงธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าควบคู่ การเสริมสร้างความเข็มแข็ง และขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ 70%…

6 สถานที่ มรดกโลก ในประเทศไทย
6 สถานที่ มรดกโลก ในประเทศไทย

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การ ยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งการที่จะได้ขึ้นทะเบียนสถานที่นั้นจะต้องมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ และในประเทศไทยมีมรดกโลกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติถึง 6 แห่ง นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารนครประวัติศาสตร์อยุธา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งที่นี่เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางในสมัยของอาณาจักรอยุธยา ณ ปัจจุบัน ถ้าเราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอยุธยา เราจะมองเห็นซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างในสมัยก่อน อาทิเช่น พระปรางค์ วัดเก่าแก่ พระราชวังโบราณต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรอยุธยา 2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวาร เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นเมืองหลวงโบราณในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถูกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ครอบคลุมพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย…