TRAViZGO Tech จับมือ depa แถลงความร่วมมือ ThailandCONNEX พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทุกภาคส่วน
TRAViZGO Tech จับมือ depa แถลงความร่วมมือ ThailandCONNEX พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทุกภาคส่วน

TRAViZGO Tech จับมือ depa แถลงความร่วมมือ ThailandCONNEX พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย หวังสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 12,000 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) แถลงความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน บจก. ทราวิซโก เทคโนโลยี ทราเวลเทคชั้นนำของประเทศ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  เปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยได้เจอกับ OTAs ทั่วโลกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ชูจุดเด่นส่วนแบ่งรายได้ที่ Win-Win ทุกฝ่าย เพื่อใช้ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังโควิด คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตลอด จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบันที่นิยมค้นหาและจองที่พัก การเดินทาง…