เปิดตัวบูท ThailandCONNEX ในงาน Thailand Travelution 2022  ท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ฮับทราเวลเทคฯ อาเซียน
เปิดตัวบูท ThailandCONNEX ในงาน Thailand Travelution 2022 ท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ฮับทราเวลเทคฯ อาเซียน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ และทีมผู้บริหารบริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด ให้การต้อนรับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมบูท ThailandCONNEX และร่วมถ่ายภาพภายในบูท ในบูท ThailandCONNEX ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมในงาน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX และการที่เป็นแพลตฟอร์มแห่งชาติ ที่เกิดขึ้นเพื่อคนไทย เพื่อประโยชน์ของคนไทย ภายในงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้กล่าวว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัว และภาคท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที “คนไทยมีความสามารถด้านดิจิทัล แต่การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยเองอาจยังเจออุปสรรคเรื่องทุนทรัพย์ แต่หากหลากหลายภาคส่วนร่วมมือกัน จนทำให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัล อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยได้ ทั้งนี้…