ไหว้พระ ขอพร ราขประสงค์ ครบจบเส้นเดียว
ไหว้พระ ขอพร ราขประสงค์ ครบจบเส้นเดียว

ไหว้พระ ขอพร เพื่อเพิ่มกำลังกาย กำลังใจ เป็น...