TRAViZGO Tech จับมือ depa แถลงความร่วมมือ ThailandCONNEX พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทุกภาคส่วน
TRAViZGO Tech จับมือ depa แถลงความร่วมมือ ThailandCONNEX พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทุกภาคส่วน

TRAViZGO Tech จับมือ depa แถลงความร่วมมือ ThailandCONNEX พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย หวังสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 12,000 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) แถลงความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน บจก. ทราวิซโก เทคโนโลยี ทราเวลเทคชั้นนำของประเทศ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  เปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยได้เจอกับ OTAs ทั่วโลกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ชูจุดเด่นส่วนแบ่งรายได้ที่ Win-Win ทุกฝ่าย เพื่อใช้ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังโควิด คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตลอด จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบันที่นิยมค้นหาและจองที่พัก การเดินทาง…

TRAViZGO Tech และ depa หารือ ททท. พร้อมนำเสนอ National digital platform สัญชาติไทย รับเปิดประเทศพลิกฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย
TRAViZGO Tech และ depa หารือ ททท. พร้อมนำเสนอ National digital platform สัญชาติไทย รับเปิดประเทศพลิกฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย

TRAViZGO Tech และ depa หารือ ททท. พร้อมนำเสนอ National Digital Platform สัญชาติไทย รับเปิดประเทศพลิกฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น พร้อมด้วย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ร่วมหารือกับ นายนิธิ สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา และผู้แทนจาก บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัดประกอบด้วย นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธนวัฒน์ โฆสิตวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานดิจิทัลเทคโนโลยี นางสาวณัฐวลัย…

โครงการสำคัญ เร่งขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด
โครงการสำคัญ เร่งขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

“กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า” เดินเครื่อง 8 โครงการสำคัญ เร่งขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด 17 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า แถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” ที่จะดำเนินการผ่านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.2 แสนล้านบาท ขณะที่ประชาชนไทยจะมีส่วนร่วมกับทุกโครงการ และได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลมากกว่า 6.2 ล้านราย พร้อมประกาศฉายภาพความสำเร็จในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY” ปลายปี…