Wonderful Pearl Cruise: ดื่มด่ำค่ำคืนสุดแสนพิเศษในรรยากาศอันคลาสสิค
Wonderful Pearl Cruise: ดื่มด่ำค่ำคืนสุดแสนพิเศษในรรยากาศอันคลาสสิค

แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายใหญ่ใจกลางเมือง กำเ...